Terms of Use

🇨🇿


Odpovědnost za porušování autorských práv nenese provozovatel této webové stránky! Důvod je ten, že žádné video se nenachází na serveru provozovatele. Z toho vyplývá, že provozovatel nemá žádnou možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany ostatních provozovatelů webových stránek, kteří zpřístupňují tato díla. Provozovatel není majitelem webové stránky!
Hlavním úkolem webové stránky catmovies.eu je jen odkazování na videa (tzv. embedování).

Tato činnost odkazování je Evropským soudem vyhlášena jako legální a tím pádem neporušuje žádný zákon!

Zdroj:

 

🇬🇧


Liability for copyright infringement lies with the operator of this website! This is because there is no video on the operator’s server. This implies that the operator has no way of verifying that other website operators who make these works available comply with copyright laws. The operator is not the owner of the website!
The main task of the website catmovies.eu is only linking to videos (called embeding).

This referral activity is declared legal by the European Court and therefore does not break any law!

Source: